Żyjemy w czasach, gdy każda firma stara się wyróżnić na tle konkurencji. Wszyscy przedsiębiorcy zapewniają o najwyższej jakości swoich towarów lub usług, starając się zachęcić potencjalnych klientów. Jak zatem można wyróżnić się z tłumu? W jaki sposób pokazać, że nasz produkt jest najwyższej jakości, a firma nieustannie dba o poziom obsługi klienta?

Najlepszym sposobem jest znalezienie specjalisty z zewnętrz, kto w wiarygodny sposób potwierdzi nasze słowa. Właśnie taka idea przyświecała utworzeniu certyfikatów jakościowych.

Firma przeprowadzająca audyt – jako niezależny organ sprawdzający – odwiedza przedsiębiorstwo i sprawdza je pod kątem spełnienia określonych norm. Jeśli wszystkie warunki zostały spełnione, przedsiębiorstwo otrzymuje certyfikat poświadczający zgodność z danymi normami.

Oczywiście istnieje wiele branż oraz profili działalności, dlatego powstały różne normy. Co więcej, istnieją również certyfikaty dotyczące tych samych obszarów, jednak stworzone przez inne organizacje i opierające się na odmiennych normach. Najsłynniejsze są oczywiście wydawane przez ISO (International Organization for Standarisation). Organizację działającą na całym świecie i cieszącą się nieposzlakowaną opinią.

ISO 9001:2015

Dual Fuel Systems a certyfikat ISO

Firma Dual Fuel Systems jest producentem systemu Fuel Fusion – instalacji gazowych do silników diesla. Chcąc zapewnić klientom najwyższą jakość obsługi, musimy dbać o najwyższą kulturę organizacyjną, przestrzeganie wyśrubowanych norm oraz jakość oferowanych produktów. Są to bardzo ambitne cele, których nie da się zrealizować bez codziennych starań o wypracowanie najlepszych procedur.

Takie podejście pozwoliło nam opracować innowacyjny system Fuel Fusion, a następnie dotrzeć z nim do klientów, zarówno w kraju, jak i za granicą. Dzięki temu każdy z nich oszczędza na kosztach paliwa, w swojej ciężarówce, pojeździe specjalnym lub generatorze prądu, emitując przy tym dużo mniej zanieczyszczeń.

Zależy nam na tym, by dbać o prawidłowy i uporządkowany sposób przebiegu wszystkich procesów wewnątrz naszej firmy oraz dawać dobre świadectwo na zewnątrz. Właśnie dlatego postanowiliśmy wprowadzić w naszej firmie Systemu Zarządzania Jakością, który pozwolił uzyskać certyfikat ISO 9001:2015.

Otrzymanie certyfikatu ISO 9001:2015

Dokument stanowi potwierdzenie, że firma wdrożyła odpowiednie procedury, osiągnęła określony poziom jakości realizowanych usług i była w stanie utrzymać go na stałe. Takiego dokumentu nie da się kupić. Można go otrzymać jedynie poprzez pozytywne przejście audytu, przeprowadzonego przez niezależną jednostkę, uprawioną do przeprowadzania kontroli.

ISO 9001:2015 certificate

Co jest sprawdzane podczas audytu?

Audyt obejmuje różne przestrzenie działania przedsiębiorstwa. Jego funkcjonowanie jest sprawdzane pod kątem:

  • – powtarzalność procesu produkcji z procedurami,
  • – zorientowania działalności na zadowolenie klienta,
  • – zaangażowania pracowników,
  • – minimalizacji występowania ryzyka i zapobiegania mu,
  • – systemowego podejścia do zarządzania,
  • – ciągłego doskonalenia,
  • – podejścia procesowego,
  • – wzajemnych korzyści w stosunkach z dostawcami.

Osiągnięcie określonego poziomu i jednorazowe przejście audytu to oczywiście nie wszystko. Organizacja przeprowadzająca audyty musi upewnić się, że firma stale utrzymuje poziom i nadal jest w stanie sprostać założeniom stawianym przez normy. Właśnie dlatego certyfikat nie jest wystawiany na zawsze. Jeśli firma chce go utrzymać, musi ponownie przejść przez całą procedurę.

Dual Fuel Systems with ISO 9001:2015 certificate

Przygotowania do certyfikatu

W procesie certyfikacji najważniejszą kwestią jest oczywiście właściwe przygotowanie. Jeśli firma nie zapozna się dokładnie z obowiązującymi normami i nie wdroży właściwych procedur, nie będzie miała szans na pozytywne przejście całego procesu.

Właśnie dlatego pierwszym krokiem było zapoznanie się z obowiązującym standardem oraz zrozumienie jego założeń. Firma Dual Fuel Fusion pozytywnie przeszła audyt wstępny i certyfikacyjny w 2021 roku i od tego momentu odbywają się coroczne audyty wewnętrzne i zewnętrzne sprawdzające zgodność i poprawność działania Systemu Zarządzania Jakością zgodnie z normą ISO 9001:2015.

Coroczne audyty podsumowują cały rok działania firmy i istniejących w niej procesów. To dobry moment by pochylić nad obecną sytuacją firmy i dokładnie przeanalizować jej funkcjonowanie, poprawności działania procesów i możliwości ich usprawnienia, a także dokonania oceny możliwości wystąpienia zagrożeń i określenia sposobów wcześniejszego zapobiegania im.. Zweryfikowaliśmy wszystkie procedury oraz pełną dokumentację w ramach audytu wewnętrznego. Porównaliśmy wszystko dokładnie z obowiązującymi standardami oraz założonymi na dany rok celami.

Uzyskane wyniki pozwoliły nam zaplanować konieczne działania oraz udoskonalić funkcjonowanie firmy, upewniając się, że spełniamy wszystkie wymagania.

Rzetelne podejście do przygotowań sprawiło, że przejście audytu zewnętrznego okazało się jedynie formalnością. Z łatwością wykazaliśmy, że firma Dual Fuel Systems spełnia wszystkie wymagania certyfikatu 9001:2015.

Czy było warto?

Klienci są dla nas najważniejsi. Zależy nam na tym, by wspierać ich na każdym etapie procesu zakupowego, jak i podczas późniejszej pracy z systemem Fuel Fusion. Nie mniej istotny jest sam proces produkcji i jej zgodności z procedurami wewnętrznymi, jak i wymaganiami przepisów zewnętrznych. W trosce o satysfakcję klientów dokładamy starań, by firma Dual Fuel Systems działała w sposób przejrzysty, dostosowany do oczekiwań klienta, zapewniała mu maksimum satysfakcji a otrzymany produkt był najlepszej jakości. Spełnianie międzynarodowych norm jest dla nas kolejnym krokiem w tym kierunku, a certyfikat 9001:2015 zapewnieniem dla naszych klientów.