Certyfikat ISO 9001:2015 stanowi potwierdzenie wprowadzenia przez firmę Systemu Zarządzania Jakością. Jest oparty o wyśrubowane normy opracowane przez międzynarodową organizację ISO (International Organization for Standarization) – jednostkę niezależną od czynników zewnętrznych, takich jak działania rządów czy korporacji.

Czemu warto wybrać firmę, która posiada certyfikat ISO 9001:2015?

Certyfikat ISO stanowi dowód, że firma była w stanie osiągnąć określony poziom jakości świadczonych usług. Nie da się go kupić. Jego przyznanie jest poprzedzone audytem przeprowadzonym przez niezależny podmiot uprawniony do kontroli. Tylko firma, która była w stanie sprostać wszystkim wymogom stawianym przez normę, może pomyślnie przejść audyt.

Normy Systemu Zarządzania Jakością odwołują się do kompleksowego zarządzania przedsiębiorstwem. Dotyczą niemal wszystkich sfer życia firmy np.:
– doskonalenia działalności operacyjnej,
– rozwoju opartego na ocenie ryzyka i analitycznych ocenach możliwości rozwoju,
– reputacji w środowisku biznesowym oraz zaufania ze strony klientów i kontrahentów.

Fuel Fusion z certyfikatem ISO 9001:2015

Firma Dual Fuel Systems z certyfikatem ISO 9001:2015 Systemu Zarządzania Jakością

Pomyślne przejście audytu i uzyskanie certyfikatu było naturalnym efektem wieloletniej pracy nad doskonaleniem firmy oraz jej oferty. W Dual Fuel Systems od lat dokładamy starań, by zapewnić klientom satysfakcjonujące rozwiązania. Oferujemy instalacje LPG, CNG i LNG, które zapewniają klientom optymalny poziom zastąpienia diesla gazem, nie narażając przy tym silnika na przedwczesne zużycie. Pamięć sterownika przechowuje informacje, pozwalające na tworzenie szczegółowych raportów zawierających dane dotyczące zużycia obu paliw, udział przebytej drogi z włączoną i wyłączoną instalacją, obrotów silnika oraz wielu innych aspektów związanych z działaniem układu paliwowego. Dzięki temu system może automatycznie ustalać proporcje paliw, a nasi klienci mają możliwość wyliczenia realnych – popartych wiarygodnymi danymi – oszczędności generowanych przez naszą instalację.

Wybierz sprawdzonego dostawcę

Żyjemy w czasach, gdy rynek to prawdziwa arena walk rywalizujących ze sobą firm. Niestety nie wszystkie z nich starają się wyróżnić jakością swojej pracy. Świadomy wybór właściwego wykonawcy będzie tutaj kluczem do satysfakcjonującej współpracy. Chcesz być zadowolony z trwałej i osiągającej optymalne wyniki instalacji LPG, CNG lub LNG do diesla? Postaw na sprawdzoną, certyfikowaną firmę. Wybierz Dual Fuel Systems!

Certyfikat ISO 9001:2015