POLITYKA PRYWATNOŚCI
1. Kto jest Administratorem danych osobowych?

Administratorem Twoich danych osobowych jest DUAL FUEL SYSTEMS Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu prowadząca działalność pod adresem: ul. Bytomska 8, 61-403 Poznań, o nadanym numerze identyfikacji podatkowej (NIP): 7822565080, o nadanym numerze KRS: 0000481551

2. Skąd czerpiemy informacje o Tobie?

Większość danych o Tobie to informacje, które podajesz nam samodzielnie poprzez Formularz kontaktowy – w nim przekazujesz nam następujące informacje:

a. Imię i nazwisko

b. Numer telefonu

c. Adres email

Część danych (bez danych identyfikujących) może być przechowywana w plikach cookies (więcej w Polityka cookies).

3. W jakim celu gromadzimy Twoje dane osobowe?

a. W celu kontaktu z Tobą i odpowiedzi na przesłany przez ciebie Formularz kontaktowy

b. Zapewnienia prawnie uzasadnionego interesu Administratora

c. Nie wykorzystujemy Twoich danych osobowych w celu profilowania

4. Czy podawanie danych osobowych jest obowiązkowe?

Podawanie nam Twoich danych osobowych jest dobrowolne, jednak niektóre z nich są niezbędne, ponieważ bez podania numeru telefonu lub adresu email, nie będziemy mogli odpowiedzieć na Twoje zgłoszenie wysłane do nas poprzez Formularz kontaktowy.

5. Jak długo Twoje dane osobowe będą przetwarzane?

Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez okres:

a. Niezbędny do udzielenia odpowiedzi na przesłany Formularz kontaktowy lub załatwienia spraw, w związku z którymi prowadzona jest korespondencja lub rozmowa

b. Do momentu wycofania przez Ciebie zgody (w tym momentu wycofania zgody na wykorzystanie szczególnych kategorii danych)

Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem wykorzystania danych w okresie, kiedy zgoda obowiązywała.

6. Jakie masz prawa?

W związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych masz prawo do:

a. Dostępu do swoich danych osobowych (informacja o przetwarzaniu danych osobowych lub kopia danych)

b. Sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych, gdy są nieprawidłowe

c. Usunięcia danych osobowych

d. Ograniczenia przetwarzania danych osobowych

e. Wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych

f. Przenoszenia danych osobowych do innego administratora

g. Wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych, jeśli taką zgodę wyraziłeś wcześniej

Masz prawo zgłosić wycofanie zgody na przetwarzanie danych osobowych lub innych działań w/w powyżej poprzez kontakt z nami pod adresem mailowym info@dualfuel.eu lub przesyłając pismo na adres DUAL FUEL SYSTEMS Sp. z o.o. ul. Bytomska 8, 61-403 Poznań.

Masz również prawo złożyć skargę do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych), jeżeli uważasz, że przetwarzanie danych osobowych odbywa się niezgodnie z przepisami.

7. Czy Polityka prywatności może ulec zmianie?

Tak, możemy zmieniać zapisy Polityki prywatności, w szczególności ze względu na zmiany w przepisach prawa, rozwój technologii i rozwój strony internetowej.

Link do polityki prywatności dotyczącej naszej aplikacjii: https://fuelfusion.pl/polityka-prywatnosci/polityka-prywatnosci-dla-aplikacji/