Informacje dla użytkowników instalacji gazowych Fuel Fusion

Program FF pozwala na pobieranie dzienników „log”, które można przetwarzać na raporty zużycia ON i CNG/LPG. Aby wygenerować raport przejdź na stronę http://raport.fuelfusion.pl

Jak utworzyć raport zużycia paliw? Obejrzyj instrukcję wideo.

Instrukcja obsługi dla kierowcy

Legalizacja zbiorników i częstotliwość badań

TYP ZAMONTOWANEGO ZBIORNIKA REWIZJA WEWNĘTRZNA PRÓBA CIŚNIENIOWA REWIZJA ZEWNĘTRZNA PRÓBA SZCZELNOŚCI I FUNKCJONOWANIA OSPRZETU
LPG co 10 lat co 10 lat co 10 lat co 10 lat
CNG co 10 lat co 10 lat co 3 lata  co 3 lata
LNG co 10 lat co 10 lat co 1 rok co 1 rok

Legalizacja zbiorników

ZAKŁADKA: ZAKŁADY PRZYGOTOWUJĄCE DO BADAŃ

ODBIÓR TDT:

Po zamontowaniu instalacji gazowej (tylko CNG) należy udać się do Oddziału Terenowego Transportowego Dozoru Technicznego z dokumentami otrzymanymi wraz z instalacją i zarejestrować się w celu wykonania badania zbiornika (-ów) CNG zamontowanych w pojeździe. Następnie należy umówić się na termin badania w uprawnionym zakładzie podlegającym pod dany oddział TDT gdzie należy stawić się z pojazdem.

Lista uprawnionych zakładów i oddziałów terenowych TDT znajduje się tutaj:

Jednostki inspekcyjne TDT

WYDZIAŁ KOMUNIKACJI:

Po zamontowaniu instalacji gazowej i odbiorze TDT (w przypadku CNG) należy udać się do Wydziału Komunikacji. Po okazaniu Dowodu Rejestracyjnego i wszystkich otrzymanych dokumentów montażowych otrzymasz odpowiedni wpis w Dowodzie Rejestracyjnym pojazdu.

Wyszukiwarki stacji CNG w Polsce:

Wyszukiwarki stacji CNG w Niemczech:

Wyszukiwarki stacji LNG w Niemczech:

Posiadasz dwa zawory tankowania NGV1 i NGV2?

Dwa zawory tankowania NGV1 i NGV2

Jeśli zawory są montowane w sposób widoczny na zdjęciu, to do napełnienia zbiorników przez zawór NGV2 należy otworzyć obydwa niebieskie zawory (pokrętła). Natomiast podczas napełniania zbiorników przez zawór NGV1, pozycja niebieskich zaworów nie ma znaczenia.

Pytania podczas kontroli?

Informacja dla inspektorów BAG:

FUEL FUSION Informationen für BAG-Inspektionsdienste (PDF)

Skontaktuj się z nami jeśli potrzebujesz wsparcia technicznego w związku z Fuel Fusion