Porozumienie o współpracy
23 sierpnia 2016 r. braliśmy udział w Polsko-Kazachstańskim Forum Gospodarczym w Warszawie. Wydarzenie zostało otwarte przez Prezydenta RP Andrzeja Dudę oraz Prezydenta Kazachstanu Nursułtana Nazarbajewa. Na spotkanie zostali zaproszeni przedstawiciele 300 instytucji i firm z Polski i Kazachstanu.

Podczas Forum, w obecności wicepremiera, ministra rozwoju Mateusza Morawickiego oraz ministra inwestycji i rozwoju Kazachstanu Żenisa Kasymbeka zostało podpisanych 15 porozumień o współpracy polsko-kazachstańskiej. Wśród wyróżnionej piętnastki znalazła się nasza firma Dual Fuel Systems sp. z o.o. . Podpisane porozumienie dotyczy rozwijania technologii dual fuel w Kazachstanie i wprowadzenie na tamtejszy rynek naszego produktu.

Polsko-Kazachstańskie Forum Gospodarcze

Polsko-Kazachstańskie Forum Gospodarcze zorganizowane zostało wspólnie przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości, Ministerstwo Rozwoju, Polską Agencję Informacji i Inwestycji Zagranicznych, Ambasadę Republiki Kazachstanu w Polsce oraz Kaznex Invest, przy wsparciu Polsko-Kazachstańskiej Izby Handlowo-Przemysłowej.

W trakcie Forum odbyła się ceremonia podpisania 15 porozumień i umów pomiędzy instytucjami oraz przedstawicielami biznesu z Polski oraz Kazachstanu. Była to również okazja do spotkań B2B dla polskich i kazachskich firm. Przedsięwzięcie miało w głównej mierze służyć wzmocnieniu wymiany handlowej pomiędzy krajami oraz przedstawicielami biznesu z Polski i Kazachstanu.

Jako priorytetowe sektory, dla współpracy polsko-kazachstańskiej wskazano: sektor spożywczy, przetwórstwo rolno-spożywcze oraz technologie i produkcję maszyn powiązanych z tym sektorem, sektor rolniczy, zalesianie, sektor budowlany, produkcję materiałów budowlanych i materiałów wykończeniowych, sektor deweloperski, sektor metalurgiczny, sektor energetyczny (w tym alternatywne źródła energii), gospodarka komunalna (kanalizacja, termomodernizacja, gospodarka odpadami – ich utylizacja, recycling), produkcja środków transportu publicznego.

Więcej informacji: strona PAIiIZ

Polsko-Kazachstańskie Forum Gospodarcze – podpisanie porozumienia