W stolicy Górnego Śląska, w dniach 20-22 kwietnia, miał miejsce VII Europejski Kongres Gospodarczy. Odbyło się wiele istotnych rozmów i spotkań. Choć dyskusje obracały się wokół zagadnień teoretycznych, to wszystkie wypowiedzi mogą mieć spore znaczenie w decyzjach rządowych i wpłynąć na codzienne działanie przedsiębiorstw.

W Katowicach poruszono wiele kwestii dotyczących problemów dzisiejszych makro i mikro gospodarczych powiązań. Uczestnicy obradowali m.in. w sprawach:

– inwestycji UE,

– ochrony klimatu,

– energetyki,

– surowców naturalnych,

– energii odnawialnych,

– infrastruktury,

– transportu,

– służby zdrowia.

Bardzo istotne były relacje ekonomiczne na liniach: Europa-Chiny i Europa-Afryka.

Nie sposób wymienić wszystkich tematów omówionych na Kongresie. Warto jednak skoncentrować się na najczęściej używanym i najważniejszym sformułowaniu całego Kongresu, czyli „Innowacyjności”. Ta innowacyjność była rozpatrywana w każdym wymiarze. Od jej finansowania poprzez promowanie, kończąc na przyszłości pełnej innowacyjnych rozwiązań, które mają stymulować wzrost gospodarczy i być receptą na dalszy rozwój technologiczny.

Innowacyjność w Polsce jest teraz bardzo istotna, świadczy o tym między innymi rozpoczęty przez Ministerstwo Środowiska program wspierania innowacji w dziedzinie ekologii – GreenEvo 2015. Wszyscy zatem znamy wyznaczony kierunek działania. Niezmiernie cieszy nas to, że w tym wszystkim uczestniczy nasz innowacyjny produkt – Solaris Diesel Dual Fuel.

(zdjęcie: www.eecpoland.eu)