W stolicy Górnego Śląska w dniach 20-22 kwietnia miał miejsce VII Europejski Kongres Gospodarczy. Odbyło się wiele istotnych rozmów i spotkań. Choć wszystko obracało się wokół zagadnień teoretycznych, to wszystkie wypowiedzi mogą mieć spore znaczenie w decyzjach rządowych i przy codziennym działaniu przedsiębiorstw.

W Katowicach poruszono wiele kwestii dotyczących problemów dzisiejszych makro i mikro gospodarczych powiązań. Uczestnicy obradowali m.in. w sprawach: inwestycji UE, ochrony klimatu, energetyki, surowców naturalnych, energii odnawialnych, infrastruktury, transportu, czy nawet służby zdrowia. Bardzo istotne były relacje ekonomiczne na liniach: Europa-Chiny i Europa-Afryka.

Nie sposób wymienić wszystkie tematy omówione na Kongresie. Warto jednak skoncentrować się na najczęściej używanym i najważniejszym sformułowaniu całego Kongresu, czyli „Innowacyjności”. Ta innowacyjność była rozpatrywana w każdym wymiarze. Od jej finansowania poprzez promowanie,  kończąc na przyszłości pełnej innowacyjnych rozwiązań, które mają stymulować wzrost gospodarczy i być receptą na dalszy rozwój technologiczny.

tło2

Innowacyjność w Polsce jest teraz bardzo istotna, świadczy o tym między innymi rozpoczęty przez Ministerstwo Środowiska program wspierania innowacji w dziedzinie ekologii – GreenEvo 2015. Wszyscy zatem znamy wyznaczony kierunek działania. Niezmiernie cieszy nas to, że w tym wszystkim uczestniczy nasz innowacyjny produkt – Solaris Diesel Dual Fuel.

(zdjęcia: www.eecpoland.eu)