Niektórzy mawiają „kto dba ten ma”. To znane przysłowie sprawdza się w wielu dziedzinach życia. Jedną z nich są instalacje gazowe do silników diesla. Nasz system – Fuel Fusion –  może służyć przez wiele lat, przynosząc znaczne oszczędności, warunkiem jest jednak jej właściwe serwisowanie. Każdy użytkownik powinien pamiętać o regularnym wykonywaniu przeglądów. Tylko wtedy będzie mieć pewność, że instalacja jest bezpieczna, szczelna i efektywna. Terminowe wykonywanie przeglądów to także warunek zachowania gwarancji na filtry (50 tys. km lub 750 godzin pracy w gazie) oraz wtryskiwacze (100 tys. km lub 1400h pracy w gazie). Osoby lepiej zorientowane w temacie mogły już zauważyć, że pod tym względem instalacja do silników Diesla nie różni się wiele od systemów dedykowanych do pojazdów benzynowych – regularne przeglądy to konieczność.

Kiedy powinieneś przeprowadzić serwis Fuel Fusion?

Regularne, rutynowe badania kontrolne Fuel Fusion powinny być przeprowadzane co 50 tys. km, w przypadku pojazdów, oraz co 750godzin pracy z gazem, w przypadku niemobilnych maszyn np. generatorów prądu czy ładowarek.

Całe szczęście nie musisz o tym wszystkim pamiętać, zapisywać nic w kalendarzu czy dokonywać skomplikowanych obliczeń matematycznych! Przy zakupie dostaniesz od nas ściągę w postaci książeczki serwisowej. Znajdziesz w niej wszystkie niezbędne informacje.

Czy zatem musisz regularnie do niej zaglądać, by upewnić się, kiedy nadejdzie czas wykonania kolejnego przeglądu? Niekoniecznie!

Oczywiście książeczka serwisowa będzie doskonałą podpowiedzią i pozwoli Ci odpowiednio wcześniej przygotować się do przeglądu.

Co w przypadku, gdy o niej zapomnisz? Czy przegapisz okazję do wykonania przeglądu? Oczywiście, że nie. Gdy mówiliśmy, że Fuel Fusion działa automatycznie, nie kłamaliśmy. Nasza instalacja zapewni Ci wsparcie również na tej płaszczyźnie. W razie potrzeb Fuel Fusion jasno zakomunikuje Ci swoje potrzeby. Żeby przekazać Ci komunikaty, wykorzystuje diody znajdujące się na przełączniku.

Gdy instalacja zgłasza problem

Przełącznik nie służy jedynie do włączania i wyłączania Fuel Fusion. Znajdujące się na nim diody informują nas o orientacyjnej ilości gazu znajdującego się w zbiorniku lub konieczności podjęcia działań serwisowych. Przykładowo jeśli nadejdzie czas przeprowadzenia przeglądu, zaświeci się tzw. komunikat ”limit serwisowy” czyli trzecia (II), czwarta (III) i piąta dioda (IIII).

W ten sam sposób instalacja poinformuje nas również o innych możliwych problemach, które również wymagają przeprowadzenia prac diagnostycznych. Jakie są kody błędów Fuel Fusion?

1. świeci się jedynie druga dioda (I) – niski prąd wtryskiwaczy gazowych – prawdopodobnie pojawiła się przerwa w obwodzie wtryskiwaczy, uszkodzona została płytka sterownika lub wtryskiwacz

2. świeci się jedynie czwarta dioda (III) – temperatura reduktora jest poza zakresem,

3. świeci się dioda druga oraz czwarta (II i III) – temperatura spalin jest zbyt wysoka.

Nie licząc sytuacji, gdy świeci się tylko pierwsza dioda (R), każdy z komunikatów niesie za sobą konieczność przeprowadzenia badania diagnostycznego w autoryzowanym warsztacie.

Co zrobić, jeśli świeci się jedynie pierwsza dioda? Przed chwilą powiedzieliśmy sobie, że taki komunikat oznacza zbyt niskie ciśnienie gazu w zbiorniku. Jak rozwiązać ten problem? To proste! Należy zatankować gaz.

Analogicznie:

 1. jeśli świeci się dioda R oraz I, mamy około ¼ baku wypełnionego gazem,

2. Dioda R, I II oznacza bak wypełniony do połowy,

3. R, I, II, III to ¾ baku,

4. diody R, I, II, III i IIII oznaczają, że bak jest pełny.

Jak wygląda rutynowy przegląd instalacji Fuel Fusion?

Cykliczne przeglądy techniczne, w odróżnieniu badań diagnostycznych związanych z kodem konkretnego błędu, składają się rutynowych czynności, które pozwalają na potwierdzenie poprawności działania całej instalacji.

W trakcie badania sprawdzany jest każdy, nawet najdrobniejszy element. Mimo, że jeszcze nigdy nie zdarzyło nam się, by któraś śruba wchodząca w skład Fuel Fusion uległa poluzowaniu, każdorazowo wszystkie z nich są sprawdzane pod tym kątem. Pracownik warsztatu weryfikuje również stan elementów mocujących elementy instalacji. Jest to bardzo istotne ze względów bezpieczeństwa – zdarzało się już wcześniej, że niektóre mocowania uległy wygięciu np. na skutek nieostrożnej jazdy.

Kolejnym, niezmiernie istotnym elementem badań jest sprawdzenie magistrali gazowej oraz przewodów wysokiego ciśnienia. W tym przypadku chodzi głównie o sprawdzenie szczelności elementów, które są odpowiedzialne za przepływ gazu. Upewnienie się, że wszystko jest szczelne pozwala uniknąć wycieków gazu, które mogą powodować straty finansowe, a w skrajnych przypadkach mogą być potencjalnie niebezpieczne.

Po przejechaniu każdych 50 tysięcy kilometrów lub przepracowaniu przez instalację 750 godzin w gazie, konieczna jest wymiana filtra gazu fazy lotnej. Jeśli zaniedbalibyśmy tę czynność, filtr mógłby się zapchać co mogłoby znacząco zmniejszyć wydajność instalacji lub zupełnie uniemożliwić przepływ gazu. W przypadku Fuel Fusion kompatybilnego z LPG, konieczna jest wymiana dwóch filtrów gazu – jednego przy reduktorze i jednego fazy lotnej. Propan-butan wymaga dwóch filtrów, ponieważ w instalacji dochodzi do zmiany jego stanu skupienia z ciekłego na lotny. W trakcie tego procesu dochodzi do wytrącania się zanieczyszczeń.

Konieczna jest także terminowa wymiana wtryskiwaczy gazu. Jeśli w porę ich nie wymienimy, może dojść do ich uszkodzenia, a w efekcie do niekontrolowanego przepływu gazu. Taka sytuacja mogłaby spowodować wzrost temperatury spalin, a w skrajnym wypadku doprowadzić do spalania stukowego, które jest niebezpieczne dla silnika. Oczywiście mówimy tutaj o najgorszym możliwym, mało prawdopodobnym scenariuszu. W przypadku, gdyby zaczęła podnosić się temperatura spalin, zadziałałaby sonda EGT, która wysłałaby komunikat do sterownika, a ten zmniejszyłby dawkę gazu lub wyłączył całą instalację gazową.

Co 200 tys. kilometrów lub 2800 godzin pracy na gazie, należy sprawdzić reduktor. W wielu przypadkach wystarczy jego wyregulowanie. Jeśli jednak ciśnienie wewnątrz jest zbyt wysokie i pracownik warsztatu nie jest w stanie go wyregulować, konieczna jest  wymiana elementu. Reduktor należy zastąpić nowym również w przypadku, gdy doszło do uszkodzenia membrany i gaz wydostaje się króćcem podciśnienia. W takim przypadku w otoczeniu instalacji Fuel Fusion będzie utrzymywać się woń gazu. Reduktor kwalifikuje się do wymiany również w sytuacji, gdy w jego obrębie widoczne są wycieki lub inne oznaki uszkodzenia, taka sytuacja zdarza się jednak bardzo rzadko.

Badanie diagnostyczne to nie tylko czynności czysto fizyczne. Konieczne jest także sprawdzenie poprawności działania sterownika. W tym celu należy połączyć instalację z oprogramowaniem Fuel Fusion oraz sprawdzić:

  1. jakie jest ciśnienia gazu w zbiorniku,
  2. jakie jest ciśnienia doładowania,
  3. czy prędkość obrotowa jest zgodna z rzeczywistą prędkością obrotową silnika,
  4. jaka jest temperatura reduktora,
  5. czy tryb Dual Fuel działa poprawnie.

Jak się w tym wszystkim połapać?
Pomocna będzie grafika poniżej:

Kto może przeprowadzić badanie diagnostyczne?

Wiemy już kiedy należy udać się na przegląd. Powinniśmy sobie odpowiedzieć jeszcze na pytanie – gdzie powinniśmy się udać w celu przeprowadzenia niezbędnych prac serwisowych? Diagnostyki instalacji Fuel Fusion nie może przecież wykonać pierwszy lepszy mechanik samochodowy. Badanie jest przeprowadzane jedynie w warsztatach, które dopełniły wszelkich formalności i zostały wpisane na listę autoryzowanych warsztatów prowadzoną przez ITS (Instytut Transportu Samochodowego).

Legalizacja zbiornika

Osobnym tematem jest legalizacja zbiornika z gazem. Zgodnie z polskim prawem butla gazowa LPG może być wykorzystywana przez 10 lat od momentu produkcji. Po tym czasie można ją wymienić na nową lub dokonać tzw. legalizacji, czyli przeprowadzania ponownego badania technicznego, przeprowadzanego przez instytucje autoryzowane przez Transportowy Dozór Techniczny.

Identyczną sytuację mamy w przypadku zbiorników CNG. W ich przypadkach również homologacja nie jest bezterminowa. Jeśli chcemy użytkować zbiornik dłużej niż 10 lat, musimy udać się z nim na badanie.

 Reasumując

Podobnie jak instalacje gazowe do silników benzynowych, Fuel Fusion wymaga przeprowadzania regularnych przeglądów. Konieczne jest sprawdzenie szczelności poszczególnych elementów oraz trwałości elementów jej mocowania. Do obowiązków właściciela pojazdu czy maszyny z instalacją Fuel Fusion należy również regularna wymiana elementów eksploatacyjnych, takich jak filtry lub wtryskiwacze. Jeśli zaniedbasz ten obowiązek, instalacja może przestać działać lub stać się dużo mniej efektywna. Terminowe przeglądy pozwalają upewnić się, że wszystko działa dokładnie tak jak powinno. Badanie diagnostyczne należy przeprowadzić w autoryzowanym warsztacie, wpisanym na listę ITS (Instytutu Transportu Samochodowego). Właściciele instalacji gazowych powinni pamiętać również o terminach dotyczących zbiorników LPG i CNG. Gdy legalizacja zbiornika LPG dobiega końca, należy ponownie wykonać badanie techniczne lub wymienić zbiornik na nowy.