Dowód rejestracyjny pojazdu,
Świadectwo legalizacji zbiornika gazowego,
Wyciąg ze świadectwa homologacji sposobu montażu instalacji (potocznie homologacja).