To zależy od lokalnych przepisów. W Polsce, aby zarejestrować (dokonać adnotacji w dowodzie rejestracyjnym) zamontowaną w pojeździe instalację gazową należy udać się do Wydziału Komunikacji, gdzie został zarejestrowany pojazd, wraz z następującymi dokumentami:

Wyciąg ze świadectwa homologacji sposobu montażu instalacji (potocznie homologacja),
Faktura za montaż instalacji gazowej
Dowód rejestracyjny pojazdu
Karta pojazdu (jeśli została wydana)
Dowód potwierdzający nabycie ubezpieczenie OC pojazdu