W przypadku zgubienia atestu zbiornika, należy zwrócić się do właściwego oddziału Transportowego Dozoru Technicznego lub bezpośrednio do producenta zbiornika.