Zawsze należy sprawdzać lokalne przepisy przed przystąpieniem do montażu instalacji gazowej. W Polsce nie istnieją przepisy, które przewidywałyby uzyskanie homologacji sposobu montażu w pojazdach rolniczych lub budowlanych.