Wyniki badań emisyjnych potwierdzają, że instalacja DDF ogranicza emisje spalin, ale według przepisów UE nie podnosi to normy Euro pojazdu, z którą pojazd opuścił fabrykę.