Zgodnie z warunkami gwarancji reduktor CNG/LPG należy wymieniać co 200 000 km.