W ciągu 30 dni należy dokonać rejestracji zamontowanej instalacji gazowej w pojeździe.