Pojazdy wykorzystywane w gospodarce odpadami (hakowce, śmieciarki, zamiatarki)