Należy zwrócić się do warsztatu, w którym została zamontowana instalacja gazowa.