Warning: A non-numeric value encountered in /home/dualfuel/domains/fuelfusion.pl/public_html/wp-content/plugins/fusion-builder/shortcodes/fusion-fontawesome.php on line 144

Warning: A non-numeric value encountered in /home/dualfuel/domains/fuelfusion.pl/public_html/wp-content/plugins/fusion-builder/shortcodes/fusion-fontawesome.php on line 145

Warning: A non-numeric value encountered in /home/dualfuel/domains/fuelfusion.pl/public_html/wp-content/plugins/fusion-builder/shortcodes/fusion-fontawesome.php on line 225

Warning: md5() expects parameter 1 to be string, array given in /home/dualfuel/domains/fuelfusion.pl/public_html/wp-content/plugins/fusion-builder/shortcodes/fusion-image.php on line 648

Warning: strlen() expects parameter 1 to be string, array given in /home/dualfuel/domains/fuelfusion.pl/public_html/wp-content/plugins/fusion-builder/inc/class-fusion-builder.php on line 1942

FUEL FUSION — наша новейшая система впрыска LPG / CNG / LNG для дизельных двигателей.

Разработан полностью с нуля, чтобы обеспечить нашим клиентам точную работу и стабильность газовой установки.

Asysten

Zaawansowany system wtrysku gazu DIESEL + LPG/CNG/LNG

ZAPIS PARAMETRÓW PRACY (LOG)

SYSTEM:

 • Czas
 • Tryb
 • Pozycja stacyjki
 • Temperatura reduktora
 • Poziom paliwa 1
 • Poziom paliwa 2
 • Poziom LPG/CNG/LNG
 • Temperatura spalin
 • Napięcie zasilania
 • Zużycie gazu TOTAL
 • Ilość cykli wtryskiwaczy gazowych TOTAL
 • Czas pracy na Dieslu  TOTAL
 • Czas pracy na gazie TOTAL
 • Ilość błędów

CAN:

 • Całkowita ilość kilometrów pokonanych przez pojazd podczas całej jego eksploatacji
 • Całkowita ilość diesla zużytego przez pojazd podczas całej jego eksploatacji
 • Dawki paliwa
 • Prędkość obrotowa silnika
 • Poziom paliwa
 • Prędkość
 • Temperatura silnika

GPS:

 • Jakość sygnału
 • Szerokość geograficzna
 • Długość geograficzna
 • Dystans
 • Prędkość

ОШИБКИ:

 • Wysoka temperatura reduktora
 • Niska temperatura reduktora
 • Wysokie ciśnienie różnicowe
 • Niskie ciśnienie różnicowe
 • Wysokie ciśnienie kolektora
 • Niewłaściwe napięcie zasilania
 • Przekroczenie terminu obsługi serwisowej
 • Niskie napięcie obwodu wtryskiwaczy
 • Wysoka temperatura spalin

POWYŻSZE PARAMETRY SĄ JEDYNIE PRZYKŁADAMI ZAPISYWANYCH PRZEZ SYSTEM INFORMACJI. NA ŻYCZENIE KLIENTA LISTA PARAMETRÓW MOŻE BYĆ MODYFIKOWANA

Дизель + СУГ/КПГ

Fuel Fusion to alternatywny, dwu-paliwowy system zasilania dla silników wysokoprężnych wykorzystujący LPG lub CNG. System Fuel Fusion ogranicza wtryskiwanie oleju napędowego i w jego miejsce podaje precyzyjną dawkę gazu.

Olej napędowy jest wtryskiwany tradycyjnie do komór spalania silnika, natomiast dawka gazu wprowadzana jest do układu dolotowego za lub przed sprężarką turbo za pomocą dwóch wtryskiwaczy gazowych.

Dodatek gazu pozwala na niemalże całkowite spalanie oleju napędowego, co w zwykłym silniku diesla jest praktycznie niemożliwe. Silniki wysokoprężne spalają większość wtryskiwanego oleju napędowego, zawsze pozostaje jednak część, która zamieniona zostaje na spaliny.  W skład tych spalin wchodzą między innymi tlenek węgla,  węglowodory i rakotwórcze cząstki stałe.

Wydajniejsze spalanie oleju napędowego wpływa też korzystnie na moc silnika i jego moment obrotowy, a jednocześnie nie wpływa negatywnie na jego żywotność. Jazda na dwu-paliwowym zasilaniu to rozwiązanie przynoszące korzyści finansowe i ekologiczne, a równocześnie nie zagrażające bezpiecznej i bezawaryjnej eksploatacji pojazdu.

Образец смешивания Дизель + СУГ

СУГ 30%
Дизель 70%

Образец смешивания Дизель + КПГ

КПГ 50%
Дизель 50%

Принципы работы

Дизель и сжиженный углеводородный газ (СУГ)/сжатый природный газ (КПГ), во всех его формах на пр. (СПГ) – это альтернативная система питания для дизельных двигателей. Система снижает дозу впрыска дизельного топлива до уровня необходимого для воспламенения горючей смеси, при этом замещая остальную часть топлива точной дозой впрыска СУГ или КПГ.
Дизельное топливо впрыскивается в камеры сгорания двигателя штатными форсунками, а доза газа впрыскивается в систему впуска через газовые форсунки.
Впрыск газа позволяет обеспечить наиболее полное сгорание дизельного топлива, что в обычном дизельном двигателе практический невозможно. В дизельных двигателях, с системой впрыска CommonRail, происходит не полное сгорание дизельного топлива. Оставшаяся часть топлива превращается в выхлопные газы, содержащие вредные вещества, такие как: окись углерода (угарный газ), токсичные углеводороды и твердые частицы (сажа). Используя систему двойного питания Fuel Fusion значительно снижаем выбросы твёрдых частиц, а так же других вредных веществ, в атмосферу. Необходимо отметить, что установка системы Fuel Fusion не требует вмешательства в оригинальную конструкцию двигателя, и возможна на любые транспортные средства с дизельным двигателем. Её работа полностью механизирована, независима и позволяет выполнить индивидуальный подбор к потребностям данного транспортного средства. Более эффективное сгорание дизельного топлива в двигателях также положительно влияет на их мощность и крутящий момент, продлевая при этом ресурс двигателя. Эксплуатация автомобиля с двухтопливной системой питания это выгодное финансовое и экологическое решение, а также залог безопасной и надежной эксплуатации автомобиля.

 

Применение

FUEL FUSION это двухтопливная система питания дизельного двигателя. Каждое транспортное средство или машина с дизельным двигателем дополнительно оснащаются системой впрыска газа (СУГ или КПГ)

Установка предназначена для всех автомобилей с дизельными двигателями

Экономика

System FUEL FUSION gwarantuje oszczędności w stosunku do dotychczasowych kosztów paliwa. Dla pojazdów o zużyciu paliwa przekraczającym 10 litrów ON na 100 km i przebiegach przekraczających 100 000 km rocznie są to znaczące kwoty.

Jednak Fuel Fusion to nie tylko zamiana części oleju napędowego na LPG lub CNG (diesel na gaz), jest to również zwiększenie mocy, momentu obrotowego oraz poprawa kultury pracy silnika.

Dodanie LPG lub CNG do komory spalania powoduje wydajniejsze spalanie oleju napędowego, czego wynikiem jest redukcja nagaru w cylindrach i na pierścieniach tłokowych oraz zwiększona żywotność katalizatorów i filtrów cząstek stałych.

Dzięki zainstalowaniu systemu Fuel Fusion możemy podnieść wydajność naszego pojazdu, zwłaszcza w trudnych warunkach pracy.


Moc i moment obrotowy silnika wzrasta
średnio 5 do 10%, a praca naszego silnika staje się bardziej elastyczna.

Экология

FUEL FUSION уменьшает выбросы токсичных веществ в дизельных двигателях!

FUEL FUSION это экономия топлива и сокращение выбросов CO2!

Компания DUAL FUEL SYSTEMS sp. z o.o. посредством экологической системы FUEL FUSION, предназначенной для транспортных средств с дизельными двигателями способствует сокращению выбросов парниковых газов.

Исследования, проведенное в Институте Автомобильного Транспорта в Варшаве показали, что общий объем выбросов снизился на 20%, в частности:

Выбросы оксида азота (NOx) сократилась на 8,52%

Выбросы двуокиси углерода (СО2) снизились на 4,5%

Выбросы твердых частиц (PM) снизилась на целых 85%.

Исследование было проведено в соответствии с Постановлением № 83 Европейской экономической комиссии Организации Объединенных Наций
Почему именно сейчас следует обратить внимание на сокращение выбросов CO2, NOx и твердых частиц?

Сегодня все больше и больше организаций проявляют интерес к проблеме изменения климата нашей Планеты. Современная экологическая обстановка заставляет проводить комплексную экологическую политику

Мы рады получать запросы от наших клиентов о возможности установки FUEL FUSION на автомобили, исходя лишь из экологических соображений.. Идеальным решением является наш продукт, который уменьшает вредные выбросы транспортных средств. Еще одним преимуществом является снижение затрат на эксплуатацию транспортных средств с дизельными двигателями до 20% и продление их срока службы.

Транспортные средства с дизельными двигателями характеризуются эффективностью сгорания топлива – на уровне 75-85% – а с помощью FUEL FUSION ее можно увеличить до 95%. при этом, снижая выброс вредных веществ в атмосферу.

Применение системы Дизель-LPG приносит не только финансовые выгоды. Меньший износ и более эффективное сгорание дизельного топлива – до 95% -приводит непосредственно к сокращению вредных выбросов, таких как окись углерода, углеводороды и твердые частицы.

Кроме того, дизельный двигатель, оснащенный системой FUEL FUSION, работает гораздо тише обычного дизеля, что тоже благоприятно по отношению к окружающей среде

Мы приглашаем Вас к сотрудничеству для экономии топливо и защиты окружающей среды!

Oмологация

FUEL FUSION сертифицирована для монтажа в транспортных средствах всех категорий:

 • E20 R67-011071 (СУГ)
 • E20 R110-010061 (КПГ)