Dual Fuel Systems posiada homologacje na sposób montażu
 dla zasilania LPG + Diesel (nr PL*103*00/G, PL*104*00/G, PL*105*00/G)
oraz CNG + Diesel (nr PL*106*00/G, PL*107*00/G, PL*108*00/G).

Warunkiem wpisu na listę autoryzowanych zakładów montujących jest spełnienie poniższych wymagań:

1. Dostarczenie dokumentacji:

– wypełniony formularz zgłoszeniowy (z podaniem, której homologacji dotyczy wpis)

– faktura zakupu analizatora spalin (z oznaczeniem numeru fabrycznego urządzenia)

– aktualne świadectwo legalizacji analizatora spalin

– faktura zakupu detektora gazu

– deklaracja zgodności CE detektora gazu

– wypis z CEiDG lub KRS

– oświadczenie o wykonywaniu montażu poza stacją kontroli pojazdów (dotyczy zakładów pełniących również funkcje OSKP).

2. Uzyskanie pozytywnego wyniku kontroli wstępnej wykonanej przez Dual Fuel Systems Sp. z o.o.

Formularze zgłoszeniowe

Dokumenty należy przesyłać na adres homologacje@dualfuel.eu