System FUEL FUSION

System FUEL FUSION to alternatywny, dwu-paliwowy system zasilania dla silników wysokoprężnych wykorzystujący LPG lub CNG. FUEL FUSION ogranicza wtrysk oleju napędowego i w jego miejsce podaje precyzyjną dawkę gazu.

Dodatek gazu pozwala na niemalże całkowite spalenie oleju napędowego. Silniki wysokoprężne spalają większość wtryskiwanego oleju napędowego, jednak zawsze pozostaje część, która zamieniona zostaje na spaliny.  W skład tych spalin wchodzą między innymi gaz cieplarniany (CO2) oraz rakotwórcze cząstki stałe (PM).

Wydajniejsze spalanie oleju napędowego wpływa też korzystnie na moc silnika i jego moment obrotowy, a jednocześnie nie wpływa negatywnie na jego żywotność. Jazda na dwu-paliwowym zasilaniu to rozwiązanie przynoszące korzyści finansowe i ekologiczne, a równocześnie nie zagrażające bezpiecznej i bezawaryjnej eksploatacji pojazdu.

Maskymalne proporcje mieszanki Diesel + gaz *

0 %
Diesel
0 %
LPG
0 %
Diesel
0 %
CNG

* w zależności od konstrukcji silnika, typu pojazdu i rodzaju wykonywanej pracy

Gaz CNG lub LPG w silniku wysokoprężnym jest paliwem dodatkowym.  W przeciwieństwie do instalacji gazowych w silnikach benzynowych nie następuje tutaj całkowita wymiana paliwa na gaz. Gaz dodany do mieszanki paliwa staje się katalizatorem jej spalania i przyczynia się do efektywniejszego wykorzystania oleju napędowego.

Oszczędności od 10% na kosztach paliwa

Wielkość oszczędności jakie może przynieść pojazd wyposażony w system FUEL FUSION zależy od:

  • proporcji wymiany oleju napędowego na gaz,
  • różnicy w cenach oleju napędowego i gazu, 
  • dystansu jaki pojazd pokonuje każdego miesiąca,
  • zużycia samego diesla.

System na którym można polegać

Bezobsługowy

Nie wymaga kompleksowych szkoleń dla kierowcy

Zapis parametrów

Parametry pracy zapisywane na bieżąco w wewnętrznej pamięci

Raporty zużycia

Możliwość tworzenia raportów zużycia gazu i ON

Diagnostyka

Automatyczna diagnostyka chroni silnik

Komputerowe sterowanie

Dawkowanie gazu i praca instalacji sterowane przez elektroniczny kontroler

Łatwy montaż

Montaż instalacji nie wymaga zmian w konstrukcji silnika

Raporty FUEL FUSION

System FUEL FUSION jest jedynym systemem, który pozwala na uzyskiwanie raportów z parametrami pracy pojazdu oraz samej instalacji gazowej.  Dane są zapisywane na bieżąco w pamięci wewnętrznej sterownika (ECU) i są dostępne przez złącze USB.

Za określony przez użytkownika okres można wygenerować raport zawierający między innymi:

  • zużycie gazu
  • zużycie oleju napędowego
  • czas pracy na podwójnym zasilaniu
  • informacje dotyczące wyczerpania się gazu