System FUEL FUSION

System FUEL FUSION to alternatywny, dwu-paliwowy system zasilania dla silników wysokoprężnych wykorzystujący LPG lub CNG. System ogranicza wtryskiwanie oleju napędowego i w jego miejsce podaje precyzyjną dawkę gazu.

Olej napędowy jest wtryskiwany tradycyjnie do komór spalania silnika, natomiast dawka gazu wprowadzana jest do układu dolotowego za lub przed sprężarką turbo za pomocą dwóch wtryskiwaczy gazowych.

Dodatek gazu pozwala na niemalże całkowite spalanie oleju napędowego, co w zwykłym silniku diesla jest praktycznie niemożliwe. Silniki wysokoprężne spalają większość wtryskiwanego oleju napędowego, zawsze pozostaje jednak część, która zamieniona zostaje na spaliny.  W skład tych spalin wchodzą między innymi tlenek węgla,  węglowodory i rakotwórcze cząstki stałe.

Wydajniejsze spalanie oleju napędowego wpływa też korzystnie na moc silnika i jego moment obrotowy, a jednocześnie nie wpływa negatywnie na jego żywotność. Jazda na dwu-paliwowym zasilaniu to rozwiązanie przynoszące korzyści finansowe i ekologiczne, a równocześnie nie zagrażające bezpiecznej i bezawaryjnej eksploatacji pojazdu.

Minimalna proporcja mieszanki Diesel + gaz

0 %
Diesel
0 %
LPG
0 %
Diesel
0 %
CNG

Gaz LPG i CNG w silniku wysokoprężnym jest paliwem dodatkowym.  W przeciwieństwie do instalacji gazowych w silnikach benzynowych nie następuje tutaj całkowita wymiana paliwa na gaz. Gaz dodany do mieszanki paliwa staje się katalizatorem jej spalania i przyczynia się do efektywniejszego wykorzystania oleju napędowego.

Udział gazu w mieszance zależy przede wszystkim od jego rodzaju. Decydując się na najpopularniejszy w Polsce gaz LPG jego udział w mieszance może być od 30 do 45 %. Natomiast wybierając gaz CNG, jego udział to od 50 do 80 %.

Oszczędności od 10% na kosztach paliwa

Dzięki częściowej wymianie drogiego oleju napędowego na tańszy gaz, jazda pojazdem wyposażonym w system FUEL FUSION przynosi oszczędności min. 10% dotychczasowych kosztów paliwa. 

Wielkość oszczędności jakie może przynieść pojazd wyposażony w system FUEL FUSION zależy od różnicy cen gazu i oleju napędowego, a także dystansu jaki pojazd pokonuje w trakcie miesiąca, pojemności silnika oraz spalania diesla. Im większe są te składowe, tym można osiągnąć większe oszczędności i szybszy zwrot poniesionej inwestycji.

Zasada działania

Gaz dostarczany ze zbiornika poprzez reduktor, w którym następuje przemiana gazu z fazy ciekłej w fazę lotną, wprowadzany jest do układu dolotowego silnika za lub przed turbosprężarką. Dawkowanie gazu kontrolowane jest wtryskiwaczami sterowanymi przez elektroniczną centralę FUEL FUSION stanowiącą serce systemu, która dostosowuje pracę całej instalacji na podstawie informacji uzyskanych z magistrali CAN pojazdu. Informacje z pojazdu i centrali sterowania wtryskiem gazu zapisywane są na bieżąco w pamięci wewnętrznej Fuel Fusion, z której możemy je pobrać poprzez złącze USB w celu wygenerowania raportu spalania gazu i oleju napędowego, zawierającego również parametry pracy instalacji gazowej oraz pojazdu.

Z punktu widzenia kierowcy system FUEL FUSION, w który wyposażony jest pojazd, jest praktycznie bezobsługowy, a sam kierowca ma do dyspozycji tylko przełącznik z wyświetlaczem wskazującym poziom gazu w zbiorniku, przy czym załączanie i wyłączanie się systemu następuje w pełni automatycznie.

System FUEL FUSION nie wymaga ingerencji w oryginalną konstrukcję silnika i jest całkowicie zautomatyzowany, niezależny, i pozwala na indywidualne dopasowanie do potrzeb pojazdu, a jego eksploatacja jest bezproblemowa i przynosi korzyści finansowe w postaci obniżenia kosztów utrzymania pojazdu.

Zobacz jak działa nasz system

Raporty FUEL FUSION

System FUEL FUSION jest jedynym systemem, który pozwala na uzyskiwanie raportów z funkcjonowania pojazdu oraz samego systemu. Ilość zużytego oleju napędowego oraz gazu uzyskiwanie są w systemie CAN FMS oraz centrali sterującej wtryskiem gazu. Dane zapisywane są na bieżąco w w pamięci wewnętrznej sterownika FUEL FUSION i możliwe do pobrania przez złącze USB. Z pobranych danych można wygenerować raport zawierający najważniejsze informacje dotyczące pracy instalacji gazowej, jak i samego pojazdu. Są to między innymi:

  • spalanie gazu
  • spalanie oleju napędowego
  • czas pracy na podwójnym zasilaniu

Aby wygenerować raport z funkcjonowania pojazdu z systemem FUEL FUSION należy pobrany plik (log) załadować na stronie do tworzenia raportów.