Porozumienie o współpracy

23 sierpnia 2016 r. braliśmy udział w Polsko-Kazachstańskim Forum Gospodarczym w Warszawie. Wydarzenie zostało otwarte przez Prezydenta RP Andrzeja Dudę oraz Prezydenta Kazachstanu Nursułtana Nazarbajewa.  Na spotkanie zostali zaproszeni przedstawiciele 300 instytucji i firm z Polski i Kazachstanu.

polsko-kazachstańskie forum gospodarcze

polsko-kazachstańskie forum gospodarcze

 

polsko-kazachstańskie forum gospodarcze 08

 

polsko-kazachstańskie forum gospodarcze

 

Podczas  Forum, w obecności wicepremiera, ministra rozwoju Mateusza Morawickiego oraz ministra inwestycji i rozwoju Kazachstanu Żenisa Kasymbeka zostało podpisanych 15 porozumień o współpracy polsko-kazachstańskiej. Wśród wyróżnionej piętnastki znalazła się nasza firma Dual Fuel Systems sp. z o.o. . Podpisane porozumienie dotyczy rozwijania technologii dual fuel w Kazachstanie i wprowadzenie na tamtejszy rynek naszego produktu.

 

polsko-kazachstańskie forum gospodarcze 2016

polsko-kazachstańskie forum gospodarcze

 

Polsko-Kazachstańskie Forum Gospodarcze

Polsko-Kazachstańskie Forum Gospodarcze zorganizowane zostało wspólnie przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości, Ministerstwo Rozwoju, Polską Agencję Informacji i Inwestycji Zagranicznych, Ambasadę Republiki Kazachstanu w Polsce oraz Kaznex Invest, przy wsparciu Polsko-Kazachstańskiej Izby Handlowo-Przemysłowej.

polsko-kazachstańskie forum gospodarcze

W trakcie Forum odbyła się ceremonia podpisania 15 porozumień i umów pomiędzy instytucjami oraz przedstawicielami biznesu z Polski oraz Kazachstanu. Była to również okazja do spotkań B2B dla polskich i kazachskich firm. Przedsięwzięcie w głównej mierze miało służyć do wzmocnienia wymiany handlowej pomiędzy krajami oraz przedstawicielami biznesu z Polski i Kazachstanu.

Priorytetowymi sektorami, dla współpracy polsko-kazachstańskiej wskazano: sektor spożywczy, przetwórstwo rolno-spożywcze oraz technologie i produkcję maszyn powiązanych z tym sektorem, sektor rolniczy, zalesianie, sektor budowlany, produkcję materiałów budowlanych i materiałów wykończeniowych, sektor deweloperski, sektor metalurgiczny, sektor energetyczny (w tym alternatywne źródła energii), gospodarka komunalna (kanalizacja, termomodernizacja, gospodarka odpadami – ich utylizacja, recycling), produkcja środków transportu publicznego.

polsko-kazachstańskie forum gospodarcze

 

Więcej informacji: strona PAIiIZ