Obniżamy zużycie oleju napędowego dzięki jego częściowej wymianie na gaz.

LPG + DIESEL

 • Wymiana na paliwa 20 – 30%
 • LPG jest paliwem tańszym od oleju napędowego o niemal połowę wartości
 • LPG jest dostępny na niemal każdej stacji paliw w Polsce
 • Pojazd zasilany mieszanką paliw ma zwiększoną moc silnika
 • Większy zasięg pojazdu przy mniejszym zbiorniku gazu*

CNG + DIESEL

 • Wymiana paliwa 30 – 50%
 • Większa dawka gazu to mniejsze zużycie oleju napędowego
 • Pojazd zasilany mieszanką paliw na zwiększoną moc silnika
 • CNG jest dostępny w większości krajów Europy

*Różnice w pojemności gazowej zbiorników LPG i CNG

Przykład:

 • zbiornik LPG o poj. 110 L, (śr. 360 mm, dł. 1184 mm) daje do dyspozycji 88 litrów LPG
 • zbiornik CNG o poj. 115 L, (śr. 360 mm, dł. 1400 mm) daje do dyspozycji 23 m3 CNG

Zakładając, że pojazd ciężarowy zużywa średnio 28 l ON na 100 km, montaż instalacji gazowej i ustawienie wymiany na 25% daje nam następujące średnie zużycie paliw:

 • 21 litrów ON + 8,8 l LPG / 100 km
 • 21 litrów ON + 7 m3 CNG / 100 km

Co daje średni zasięg na jednym tankowaniu danego zbiornika:
     LPG 1000 km
     CNG 329 km

KALKULATOR OSZCZĘDNOŚCI DLA LPG + DIESEL

CENA PALIW*

Diesel   6,10 zł

LPG      3,40 zł

SPALANIE NA 100 KM (WYMIANA 25%)

Diesel                30 l

Diesel + LPG    22,5 l + 9,4 l

KOSZT NA 100 KM

Diesel                183 zł

Diesel + LPG    169 zł

OSZCZĘDNOŚCI NA 100 TYS. KM

13.880 zł

OSZCZĘDNOŚCI (PRZEBIEG 10 TYS. KM / MC)

1 miesiąc   1.387 zł

1 rok        16.650 zł

* średnie ceny w Polsce na dzień 16.11.2021 r.

KALKULATOR OSZCZĘDNOŚCI DLA CNG + DIESEL

CENA PALIW*

Diesel   6,10 zł

CNG      4,37 zł

SPALANIE NA 100 KM (WYMIANA 40%)

Diesel                30 l

Diesel + CNG    18 l + 12 l

KOSZT NA 100 KM

Diesel                183 zł

Diesel + CNG    162 zł

OSZCZĘDNOŚCI NA 100 TYS. KM

20.760 zł

OSZCZĘDNOŚCI (PRZEBIEG 10 TYS. KM / MC)

1 miesiąc   2.076 zł

1 rok          24.912 zł

* średnie ceny w Polsce na dzień 16.11.2021 r.

Ten post dostępny jest także w języku: Ελληνικα