W przypadku zgubienia atestu zbiornika, należy zwrócić się do właściwego oddziału Transportowego Dozoru Technicznego. Link: http://bit.ly/DuplikatZbiorniki