Po 10 latach od daty produkcji zbiornika LPG należy przeprowadzić legalizację zbiornika albo wymienić go na nowy. Zbiornik CNG podlega okresowym badaniom co 3 lata. Wykaz przedsiębiorców, w których inspektorzy TDT przeprowadzają badania zbiorników LPG i CNG Link: http://bit.ly/LegalizacjaZbiorników