Nie. Polski ustawodawca nie przewidział takiej możliwości.