Typ włoski – Albania, Austria, Bośnia i Herzegowina, Bułgaria, Chorwacja, Czarnogóra, Czechy, Dania, Estonia, Francja, Grecja, Kosowo, Litwa, Łotwa, Macedonia, Malta, Norwegia, Portugalia, Rumunia, San Marino, Serbia, Słowacja, Słowenia, Szwajcaria, Szewcja, Ukraina, Węgry, Włochy

Typ holenderski (bayonet) – Dania, Hiszpania, Holandia, Irlandia Północna, Norwegia, Wielka Brytania

Typ niemiecki – Austria, Belgia, Irlandia, Lichtenstein, Luksemburg, Niemcy, Szwajcaria, Wielka Brytania

Typ euroconnector – Hiszpania, Portugalia