Olej napędowy zostaje zastąpiony gazem w 20-30% w przypadku LPG, lub 30-60% w przypadku CNG. Wyniki w konkretnym pojeździe zależą od konstrukcji silnika, techniki jazdy oraz rodzaju wykonywanej pracy i ciężaru przewożonych ładunków. Oszczędności osiągane przez pojazd są zależne od cen oleju napędowego i gazu.