1 litr ON = 1 m³  CNG

1 m³ CNG = 0,735 kg CNG

1 kg CNG = 1,36 m³ CNG

1 litr CNG = 0,2 m³ CNG

Ten post dostępny jest także w języku: Ελληνικα