• Dowód rejestracyjny pojazdu,
  • Świadectwo legalizacji zbiornika gazowego,
  • Wyciąg ze świadectwa homologacji sposobu montażu instalacji (potocznie homologacja).