W przypadku, gdy pojazd wyposażony jest w instalację na gaz LPG i jest to potwierdzone w dokumentach pojazdu przez Państwo dopuszczające, Bundesamt für Güterverkehr podczas swojej kontroli zakłada jej zgodność z prawem. Jeżeli jednak w przypadku kontroli stwierdzone zostaną uchybienia w instalacji gazowej, które powodują ryzyko utraty bezpieczeństwa użytkownika pojazdu czy innych uczestników ruchu, może zostać nałożony zakaz użytkowania pojazdu do momentu usunięcia uchybienia. Ponadto należy uwzględnić, iż paliwo do napędzania pojazdu jest towarem niebezpiecznym. Jest to jednak zwolnione z przepisów ADR, o ile całkowita pojemność wszystkich zbiorników paliwa (diesel oraz autogaz) na jednostkę (ciągnik i naczepa) nie przekracza 1500 litrów.