Το διπλό καύσιμο ή το διπλό καύσιμο (γνωστό και ως αέριο ντίζελ), είναι ένα εναλλακτικό σύστημα τροφοδοσίας καυσίμων για κινητήρες ντίζελ. Συνίσταται στην τροφοδοσία ενός μείγματος καυσίμου ντίζελ και αερίου LPG/CNG. Το σύστημα αερίου περιορίζει την έγχυση του πετρελαίου ντίζελ και στη θέση του εγχέεται ακριβής δόση αερίου.