Το σύστημα μεταβαίνει αυτόματα σε DIESEL, μετά τον ανεφοδιασμό, θα αλλάξει σε CNG.