Μετά την εγκατάσταση της εγκατάστασης, ο οδηγός μπορεί να οδηγεί σε «υψηλότερες ταχύτητες» λόγω της μεγαλύτερης ευελιξίας του κινητήρα. Η αύξηση της ισχύος και της ροπής είναι ένα προφανές πλεονέκτημα, αλλά δεν πρέπει να χρησιμοποιείται για τα λεγόμενα «Tuning» του οχήματος. Σε ορισμένους πελάτες, παρατηρήσαμε το γεγονός ότι μετά τη συναρμολόγηση αύξησαν τη μέση ταχύτητά τους. Θυμηθείτε, ωστόσο, ότι αυτό θα είναι εις βάρος της αναμενόμενης εξοικονόμησης! Με την εγκατάσταση FUEL FUSION, έχουμε τη δυνατότητα να οδηγείτε το όχημα πιο ευέλικτα ή πιο οικονομικά και μπορείτε επίσης να συνδυάσετε αυτά τα πλεονεκτήματα ανάλογα με τις ανάγκες σας.