Ναί. Υπάρχει ένα κουμπί ON / OFF στο πιλοτήριο του αυτοκινήτου