Στο σύστημα Fuel Fusion, τα ακροφύσια παροχής LPG / CNG τοποθετούνται μπροστά από τον υπερσυμπιεστή για διάφορους λόγους. Πρώτα απ ‘όλα, η τροφοδοσία αερίου με αυτόν τον τρόπο επιτρέπει την απόκτηση του καλύτερου μείγματος αέρα-αερίου, χρησιμοποιώντας μόνο δύο μπεκ αερίου. Σε αυτή την περίπτωση, ο στροβιλοσυμπιεστής λειτουργεί ως αναδευτήρας. Δεύτερον, είναι το ασφαλέστερο μέρος για την έγχυση αερίου, καθώς δεν υπάρχει υψηλή πίεση ανάντη του υπερσυμπιεστή (turbo charging). Χάρη σε αυτή τη λύση, το αέριο LPG/CNG μπορεί να τροφοδοτηθεί σε πολύ χαμηλότερη πίεση, γεγονός που επηρεάζει την ασφαλέστερη λειτουργία του οχήματος (χαμηλότερη πίεση στους σωλήνες και στον ίδιο τον μειωτήρα).