Χρησιμοποιούμε cookies στους ιστότοπούς μας. Χρησιμοποιούμε cookies για να κατανοήσουμε πώς χρησιμοποιούν οι χρήστες τον ιστότοπο και να τον προσαρμόσουμε έτσι ώστε η χρήση του να είναι πιο ευχάριστη και ενδιαφέρουσα για αυτούς. Χρησιμοποιούμε cookies επίσης για διαφημίσεις και στατιστικά στοιχεία. Τα cookies μπορούν επίσης να χρησιμοποιηθούν από διαφημιστές που συνεργάζονται μαζί μας και από εταιρείες ερευνών.

Μπορείτε να αλλάξετε τις ρυθμίσεις cookie ανά πάσα στιγμή. Η χρήση των ιστοτόπων μας χωρίς αλλαγή των ρυθμίσεων cookie σημαίνει ότι θα αποθηκευτούν στην τελική σας συσκευή.

 1. Ο ιστότοπος fuelfusion.pl δεν συλλέγει αυτόματα καμία πληροφορία, εκτός από τις πληροφορίες που περιέχονται στα cookies.
 2. Τα αρχεία cookie (τα λεγόμενα “cookies”) είναι δεδομένα πληροφορικής, ιδίως αρχεία κειμένου, τα οποία αποθηκεύονται στην τελική συσκευή του χρήστη του ιστότοπου και προορίζονται για χρήση των σελίδων του ιστότοπου. Τα cookies συνήθως περιέχουν το όνομα του ιστότοπου από τον οποίο προέρχονται, τον χρόνο αποθήκευσης στην τελική συσκευή και έναν μοναδικό αριθμό.
 3. Η οντότητα που τοποθετεί cookie στην τελική συσκευή του χρήστη του ιστότοπου και αποκτά πρόσβαση σε αυτά είναι ο χειριστής του ιστότοπου DUAL FUEL SYSTEMS Sp. ΖΩΟΛΟΓΙΚΟΣ ΚΗΠΟΣ. με έδρα τη ul. Bałtycka 33a, 61-017 Poznań.
 4. Τα cookies χρησιμοποιούνται για το σκοπό:
  • προσαρμογή του περιεχομένου των σελίδων του ιστότοπου στις προτιμήσεις του χρήστη και βελτιστοποίηση της χρήσης των ιστότοπων. Συγκεκριμένα, αυτά τα αρχεία επιτρέπουν την αναγνώριση της συσκευής του Χρήστη της Ιστοσελίδας και την σωστή εμφάνιση του ιστότοπου, προσαρμοσμένη στις ιδιαίτερες ανάγκες του·
  • δημιουργήστε στατιστικά στοιχεία που βοηθούν στην κατανόηση του τρόπου με τον οποίο οι χρήστες του ιστότοπου χρησιμοποιούν ιστότοπους, γεγονός που επιτρέπει τη βελτίωση της δομής και του περιεχομένου τους.
  • διατήρηση της συνεδρίας του χρήστη του ιστότοπου (μετά τη σύνδεση), χάρη στην οποία ο Χρήστης δεν χρειάζεται να εισαγάγει εκ νέου τα στοιχεία σύνδεσης και τον κωδικό πρόσβασης σε κάθε υποσελίδα του ιστότοπου.
 5. Ο ιστότοπος χρησιμοποιεί δύο βασικούς τύπους cookie: cookies περιόδου λειτουργίας και μόνιμα cookies. Τα cookie περιόδου λειτουργίας είναι προσωρινά αρχεία που αποθηκεύονται στην τελική συσκευή του Χρήστη μέχρι να αποσυνδεθεί, να φύγει από τον ιστότοπο ή να απενεργοποιηθεί το λογισμικό (πρόγραμμα περιήγησης ιστού). Τα μόνιμα cookie αποθηκεύονται στην τελική συσκευή του Χρήστη για το χρόνο που καθορίζεται στις παραμέτρους του αρχείου cookie ή μέχρι να διαγραφούν από τον Χρήστη.
 6. Ο ιστότοπος χρησιμοποιεί τους ακόλουθους τύπους cookies:
  • “απαραίτητα” cookie, που επιτρέπουν τη χρήση των υπηρεσιών που είναι διαθέσιμες στον Ιστότοπο, π.χ. cookie ελέγχου ταυτότητας που χρησιμοποιούνται για υπηρεσίες που απαιτούν έλεγχο ταυτότητας στον ιστότοπο.
  • cookie που χρησιμοποιούνται για τη διασφάλιση της ασφάλειας, π.χ. χρησιμοποιούνται για τον εντοπισμό απάτης στον τομέα του ελέγχου ταυτότητας στον ιστότοπο.
  • cookie “απόδοσης”, που επιτρέπουν τη συλλογή πληροφοριών σχετικά με τον τρόπο χρήσης των σελίδων του ιστότοπου.
  • “λειτουργικά” cookies, που επιτρέπουν την “απομνημόνευση” των ρυθμίσεων που έχει επιλέξει ο χρήστης και την εξατομίκευση της διεπαφής του χρήστη, π.χ. όσον αφορά την επιλεγμένη γλώσσα ή περιοχή από την οποία προέρχεται ο χρήστης, μέγεθος γραμματοσειράς , ιστότοπος εμφάνισης ιστότοπου κ.λπ.,
  • “διαφημιστικά” cookie, επιτρέποντας την παράδοση διαφημιστικού περιεχομένου σε Χρήστες πιο προσαρμοσμένο στα ενδιαφέροντά τους.
 7. Σε πολλές περιπτώσεις, το λογισμικό που χρησιμοποιείται για την περιήγηση σε ιστότοπους (πρόγραμμα περιήγησης ιστού) επιτρέπει την αποθήκευση cookie στην τελική συσκευή του Χρήστη από προεπιλογή. Οι χρήστες του ιστότοπου μπορούν να αλλάξουν τις ρυθμίσεις cookie ανά πάσα στιγμή. Αυτές οι ρυθμίσεις μπορούν να αλλάξουν ιδιαίτερα με τέτοιο τρόπο ώστε να αποκλείεται ο αυτόματος χειρισμός των cookies στις ρυθμίσεις του προγράμματος περιήγησης ιστού ή να ενημερώνεται για κάθε ανάρτησή τους στη συσκευή του χρήστη του ιστότοπου. Λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τις δυνατότητες και τις μεθόδους χειρισμού των cookies είναι διαθέσιμες στις ρυθμίσεις λογισμικού (πρόγραμμα περιήγησης Ιστού).
 8. Ο χειριστής του ιστότοπου ενημερώνει ότι οι περιορισμοί στη χρήση των cookies ενδέχεται να επηρεάσουν ορισμένες από τις λειτουργίες που είναι διαθέσιμες στις σελίδες του ιστότοπου.
 9. Mud cookies