W świecie dzisiejszego rozwoju technologicznego i wzrostu zanieczyszczeń duży nacisk w biznesie kładziony jest na ochronę środowiska. Mamy do czynienia wręcz z zapotrzebowaniem na zielone technologie. Solaris Diesel to jedna z takich technologii.

Co zyskuje środowisko naturalne dzięki stosowaniu naszej innowacji? Poniżej przedstawiamy trzy aspekty, na które pozytywnie wpływa stosowanie Solaris Diesel Dual Fuel:

 1. Dwutlenek węgla – nie od dziś wiadomo, że głównym źródłem wzmocnienia efektu cieplarnianego (spowodowanego przez człowieka) jest dwutlenek węgla (CO2). Ogólnie, odpowiada on za ponad 60% tego zjawiska. W krajach uprzemysłowionych CO2 stanowi ponad 80% wszystkich emitowanych gazów cieplarnianych.

  emisja co2

  Zastosowanie systemu Solaris Diesel może znacząco wpłynąć na powyższą statystykę. Nasz gazodiesel jest bardziej przyjazny dla atmosfery niż tradycyjny silnik zasilany olejem napędowym, ponieważ zmniejsza wpływ spalin na efekt cieplarniany. Dodatek gazu pozwala na niemalże całkowite spalenie diesla. Badania przeprowadzone przez Politechnikę Poznańską wskazują, że emisja dwutlenku węgla do atmosfery jest o 4,5%  niższa przy zastosowaniu naszego systemu.


 2. Cząstki stałe – czyli rakotwórcze frakcje , które unoszą się w powietrzu współtworząc miejski smog. Są one na tyle małe, że swobodnie przedostają się w głąb układu oddechowego człowieka. Społeczeństwo wdychając cząstki stałe naraża swój organizm na poważne choroby, takie jak: zapalenia górnych dróg oddechowych, astma czy nowotwory. Ogłoszone w marcu br. wyniki badań przeprowadzone przez the National Heart and Lung Institute w Wielkiej Brytanii, wykazują bardzo negatywny wpływ cząstek stałych na ludzkie płuca. Ta bardzo małe drobiny, bez problemu są w stanie dostać się do pęcherzyków płucnych i negatywnie wpłynąć na znajdujące się tam nerwy.eco baner
  Cząstki stałe, które emitują silniki diesla są mieszaniną sadzy i rozpuszczalnej organicznej frakcji. Z kolei badania prowadzone w Instytucie Transportu Samochodowego w Warszawie wykazały, że przy zastosowaniu instalacji Solaris Diesel ilość cząstek stałych w spalinach zmniejszyła się o 85%. Ten wynik bez przesady można nazwać krokiem milowym w walce z zanieczyszczeniem powietrza dużych aglomeracji.


 3. Paliwo – jak wiadomo źródła wszystkich paliw tradycyjnych kiedyś zostaną wyczerpane. Odnośnie ropy naftowej różne źródła mówią, iż jej wydobycie potrwa jeszcze tylko od 20 do 40 lat. Zatem wszelkie wskaźniki głośno wołają o oszczędność zasobów kopalnianych.mail_stopka_SDDF
  Przedsiębiorcy, którzy skorzystali z innowacji firmy CARGAZ BIS zauważają spore oszczędności spowodowane mniejszym spalaniem pojazdów z zainstalowaną instalacją Solaris Diesel. Poprzez dodanie do silnika wtrysku LPG/CNG jazda firmowej floty staje się bardziej ekonomiczna. To natomiast skutkuje oczywiście mniejszych zużyciem oleju napędowego poprzez jego niemalże całkowite spalanie, a w rozliczeniu długookresowym okazuje się, że cała flota oszczędziła tysiące litrów paliwa. Oczywiście warto wspomnieć, że bardzo często przedsiębiorcy uzyskane w ten sposób środki przeznaczają na dalsze innowacje, dzięki czemu środowisko naturalne często zyskuje ponownie.