CAN-Logistic II

Automatyczna synchronizacja kodów CAN

UWAGA! Jeśli CAN-Logistic został wcześniej ustawiony na wybrany model samochodu - nie należy przeprowadzać automatycznej synchronizacji. W takim przypadku należy jedynie zweryfikować poprawność podłączenia (zgodnie z instrukcją "Weryfikacja instalacji CAN-Logistic II").
Poszczególne modele samochodów różnią się znacznie magistralą CAN. CAN-Logistic potrafi rozpoznać magistrale CAN wielu modeli samochodów i automatycznie dopasować się do samochodu. Fabrycznie nowe, nieskonfigurowane urządzenie uruchomi synchronizację zaraz po podłączeniu zasilania (rozpocznie się od kroku nr 4). Synchronizację należy przeprowadzać po podłączeniu urządzenia do magistrali CAN (i J1708, jeśli występuje), koniecznie przy włączonej stacyjce samochodu.
1. Podłącz CAN-Logistic do magistrali CAN samochodu (i opcjonalnie do J1708) zgodnie z instrukcją montażu.
key_formula
Włącz zapłon!
2. Wciśnij przycisk w przednim panelu urządzenia i trzymając wciśnięty załącz zasilanie urządzenia. Dioda LED zaświeci na czerwono.
3. Po ok. 3 sekundach dioda LED zacznie świecić na zielono. Puść wtedy przycisk.
4. Po rozpoczęciu synchronizacji dioda LED urządzenia mruga na czerwono.
Upewnij się, że dioda mruga na czerwono! Jeśli nie - zacznij procedurę od początku!
Po kilkunastu sekundach (maksymalnie do pół minuty) synchronizacja zakończy się.
Dioda LED pokazuje wynik synchronizacji:

DOBRZE! Zsynchronizowano z magistralą CAN!

Dioda świeci na zielono

Zdejmij zasilanie z CAN-Logistic’a i po 5 sekundach załącz ponownie.

CAN-Logistic jest gotowy do pracy. Sprawdź działanie z instrukcją: „Weryfikacja instalacji CAN-Logistic II”.

ŹLE! Magistrala CAN podłączona prawidłowo, ale samochód nie został rozpoznany.

Dioda świeci na czerwono

Upewnij się, czy podłączono do właściwej magistrali CAN w samochodzie (zgodnie ze schematem montażu w tym modelu samochodu).

Upewnij się, że stacyjka jest włączona.

Jeśli tak, ten model samochodu nie jest obsługiwany przez tą wersję CAN-Logistic’a.

ŹLE! Nieprawidłowe podłączenie do magistrali CAN (brak kontaktu elektrycznego!).

Dioda mruga naprzemiennie: zielony/czerwony

Podłącz CAN-Logistic poprawnie do magistrali CAN (może są zamienione przewody CAN-H z CAN-L?).

Sprawdź, czy podczas synchronizacji była włączona stacyjka.

Weryfikacja instalacji CAN-Logistic II

Dioda LED na przednim panelu urządzenia informuje o prawidłowym podłączeniu do magistral danych (CAN i/lub J1708) w samochodzie.

Instalacja może zostać zakończona dopiero wtedy, gdy dioda LED będzie zachowywać się w podany niżej sposób (opisany jako "DOBRZE"). Inne tryby pracy urządzenia i stany diody LED opisane są w instrukcji obsługi.

UWAGA! Wcześniej należy upewnić się, że urządzenie jest skonfigurowane na odpowiedni model samochodu lub przeprowadzić automatyczną synchronizację.

UWAGA! W trybie uśpienia CAN-Logistic'a dioda LED pozostaje zgaszona. Wciśnij krótko przycisk urządzenia, żeby powrócić do trybu pracy.

Gdy podłączono tylko magistralę CAN (FMS)

key_formula
Włącz zapłon!
can_logistic_can

1 błyśnięcie (zielono)

1 sekunda

przerwy

1 błyśnięcie (zielono)

1 sekunda

przerwy

1 błyśnięcie (zielono)

DOBRZE! Magistrala CAN podłączona prawidłowo.

1 błyśnięcie (zielono)

4 sekundy przerwy

1 błyśnięcie (zielono)

4 sekundy przerwy

1 błyśnięcie (zielono)

ŹLE! CAN-Logistic nie widzi magistrali CAN.

Gdy podłączono obie magistrale (CAN FMS i J1708)

key_formula
Włącz zapłon!
can_logistic_can&j1708

2 błyśnięcia (zielono)

1 sekunda

przerwy

2 błyśnięcia (zielono)

1 sekunda

przerwy

2 błyśnięcia (zielono)

DOBRZE! Obie magistrale podłączone prawidłowo.

1 błyśnięcie (zielono)

1 sekunda 

przerwy

1 błyśnięcie (zielono)

1 sekunda 

przerwy

1 błyśnięcie (zielono)

ŹLE! CAN-Logistic widzi tylko jedną magistralę (CAN lub J1708).

1 błyśnięcie (zielono)

4 sekundy przerwy

1 błyśnięcie (zielono)

4 sekundy przerwy

1 błyśnięcie (zielono)

ŹLE! CAN-Logistic nie widzi żadnej magistrali.