IMG_0084

W związku z tym, że Rosja zaczęła intensyfikować proces przechodzenia na gaz ziemny, rosyjski rząd wydał rozporządzenie: „O dostosowaniu przepisów w zakresie wykorzystania paliw gazowych, w tym gazu ziemnego, jako paliwa silnikowego”. Władze rozpatrują projekt ustawy, który pozwoliłby obniżyć wymagania dotyczące bezpieczeństwa stacji paliw.  Petersburg wszedł w dziesiątkę pilotażowych regionów wdrażających technologie zasilania pojazdów metanem i budujących stacjonarne stacje tankowania. W ciągu następnych trzech lat w Petersburgu ma powstać 25 takich stacji.

Pani Irina Babiuk, przewodnicząca komisji Inwestycji i Projektów Strategicznych w Sankt Petersburgu w swojej wypowiedzi dla programu pierwszego rosyjskiej telewizji zaznacza, że mimo to, iż proces zwrotu inwestycji potrwa ok. 7 lat, to powstaną nowe miejsca pracy, ok. 300 stanowisk, a budżet zaoszczędzi do 9 mld rubli rocznie.

Przejście na gaz bezsprzecznie obniża koszty paliwa i zwiększa rentowność floty. Zgodnie z rozporządzeniem rządu za 5 lat ilość autobusów na gaz w miastach o populacji powyżej jednego miliona mieszkańców powinna wynosić połowę całego taboru. Dla miasta Petersburg to ok. 3,5 tys. autobusów. Dzisiaj po tym mieście porusza się zaledwie 45 autobusów zasilanych gazem, ale wyniki ekonomiczne są już odczuwalne.

Paliwo gazowe stosowane jest również w pojazdach specjalistycznych. Już dwa lata temu Petersburg stał się pierwszym miastem w Rosji, które zaczęło eksploatować pojazdy specjalistyczne pracujące na gazie ziemnym. Dziś ich liczba wzrosła już do 80. Są to głównie pojazdy pracujące równocześnie na gazie i na dieslu.

Jeden z naszych partnerów, już dwa lata temu rozpoczął przerabianie swoich pojazdów na system dwupaliwowy porównując jednocześnie dostępne na rynku rozwiązania. W rezultacie końcowym wybrał naszą propozycję, która jak dotychczas jest jedynym takim rozwiązaniem na skalę światową. Rozwiązanie to oferuje stosunkowo krótki czas montażu bez ingerencji w strukturę silnika, nie wymaga testów drogowych, umożliwia zdalną diagnostykę oraz kontrolę stylu jazdy kierowcy itd. Jednocześnie, zwiększa efektywność pracy silnika, oraz jego ekonomię i ekologię.

Więcej: http://www.1tvspb.ru/event/Gazifikaciya_transporta/